Välkommen till Arb Weekend 1:a-2:a Oktober 2022 i Lidköping Staden vid Vänern!

Program för ARB WEEKEND 2022 Lidköping

Ett inkluderande event för alla

ArbWeekend är en utbildnings live event för arborister och klättrande trädfällare. Arborister som innehar ETW eller ISA Certifiering får efter sitt deltagande på ARB Weekend CEU poäng etc att tillgodose sig.

Årets Tema handlar om Arbetsmiljö i vårt yrke. Hur har branschen utvecklats på 20 år ? – hur kan vi sträva på och bli bättre gällande arbetsmiljö – finns det för och nackdelar ? – är vi i Sverige ett föredömligt land när det gäller arbetsmiljö ? – hur vanligt är det med att arborister har en välfungerande arbetsmiljöplan på jobbet ? – Kommer vi gå från 1 klättrings system till 2 i trädet ?.

ARB Weekend är ett gratis event och vi är stort behov av lämpliga sponsorer inom trädvårds industrin, trädvårdsföretag som kan tänka sig och sponsra och vara med på plats när väl eventet äger rum. Mer information om sponsring.

På ARBWeekend träffas man och lär känna nya som gamla arbetskamrater – framtida samarbetspartners och nya vänner

Eventuellt avrop om inställning pga. ändrade Covid-19 restriktioner sker 1-2 veckor innan eventet äger rum.

Eventet startar vid Musikskolan Lidköping Kylanderskolan 531 51 Lidköping 8:00 1-2 Oktober 2022

Föreläsare under helgen

Per Forsberg

Per forsberg är arbetsmiljöingenjör och IRATA level 3 med 13 års erfarenhet från rope access i 13 år inom många olika områden och även utbildningar.

Per är ordförande i kommittén för fallskyddsutrustning i Svenska standardiseringsinstitutet (SIS TK 403) som just nu arbetar med en vägledning för arborister, han har även tidigare varit medlem i IRATAs Equipment and standard committee. Till vardags arbetar han på AltiClimb AB i Göteborg.

Johan Pihl Arborist

Sveriges genom tidernas bästa trädklättrare – Flerfaldig Svensk Mästare och nyligen Europeisk Mästare i trädklättring och med höga placeringar i Världsmästerskapen.

Över 20 års erfarenhet av arborist yrket. I Sverige har han varit aktiv med utbildning för arborister och ETW Certifieringar mm. Johan arbetar till vardags för Trädakuten.

Johan Austad Arborist

Med Mer än Över 15 års erfarenhet kring arboristyrket och en lång tävlingsbakgrund, så är Johan en gedigen trädvårdare.

Johan arbetar med utbildning och är ETW Huvuddomare. Johan arbetar till vardags hos Trädakuten

Johan Wennerling Arborist

” Sveriges uppfinnare Jocke av arborist utrustning ”

Med en hel arsenal av mindre maskiner och mekaniska instrument och klätterutrustning som underlättar i arboristens vardag.

Johan Wennerling driver sin lilla firma wennerling arborist och har gedigen erfarenhet kring arboristyrket men också som konstruktör av maskiner för och inom trädvården.

Arjuna Kendziersky Arborist

Europeisk Arborist med gedigen tävlingsbakgrund både från svenska mästerskapen och Europeiska Mästerskapen.

Arjuna Kendziersky har mångårigt kunnande av träd och Plantering. Till vardags arbetar han med sin firma med konsultering och praktisk trädvård. Han arbetar också ibland för Trädflytt ett företag som flyttar små till Stora träd.

Boel Hammarstrand Arborist

Som tävlat och vunnit Svenska Mästerskapeni trädklättring, och tävlat på EM och VM i trädklättring och placerat sig högt. Hon driver sin lilla firma i Skåne. Boel är medgrundare av Women Arb Camp och hon är en stor förespråkare för fler kvinnor till arboristbranschen.

https://www.youtube.com/watch?v=9UR_nqqNBEo

Mikael krantz från Krantz Trauma Act Training

Kommer att föreläsa om blödningar på söndagen

Sponsorer

https://www.hsx.se/

https://www.tradakuten.se/

https://www.bengtsmotorservice.se/

http://wennerlingarborist.se/

https://www.kaly.se/

https://redskapsboden.se/

https://www.arboristbutiken.se/

https://www.ekframjandet.se/

https://svepom.se/

https://thovo.se/

https://essungaplantskola.se/

https://stgm.se/

https://www.harenebilab.se/

Arrangör

Martin Rosander – Modern Trädvård
www.moderntradvard.se