ARB WEEKEND LIDKÖPING 14-15 Oktober 2023

————————–

ArbWeekend är en utbildnings live event för arborister och klättrande trädfällare. Arborister som innehar ETW eller ISA Certifiering får efter sitt deltagande på ARB Weekend CEU poäng etc att tillgodose sig.

Helgens Tema handlar om Askottsjukan och Almsjukan.

Finns det en framtid för våra Stora fina Askar och almar i den urbana miljön. Hur ser utsikterna ut för dem och går forskningen framåt?. Finns det nåt botemedel ?. Vaccinering av almar – vad säger dokumentationen och uppföljning kring det ? Hur mår stadsträden i Uppsala ?

ARBWeekend är en icke vinstdrivande utbildnings plattform för arborister och klättrande trädfällare

ARBWeekend är ett gratis event och vi är stort behov av lämpliga sponsorer inom trädvårds industrin, trädvårdsföretag som kan tänka sig och sponsra och vara med på plats när väl eventet äger rum. Mer information om sponsring.

På ARBWeekend träffas man och lär känna nya som gamla arbetskamrater – framtida samarbetspartners och nya vänner

Huvudsponsor

https://www.lattviktsmotor.se/

https://www.maskinkompaniet.se/

Föreläsare

Karin Wågström

Jag är född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Efter min skogsteknikerexamen 1980 arbetade jag på SLU i Garpenberg och därefter flyttade jag till Gotland och blev lärare på skogsbruksskola. 1983 anställdes jag på Skogsvårdsstyrelsen på ön och jobbade kvar där i den skogliga myndigheten fram till min pension sommaren 2022.

Under åren på Skogsvårdsstyrelsen/Skogsstyrelsen har jag bland annat arbetat med skogsinventering och skogsbruksplaner, skogsskötselfrågor, skogsskador, nyckelbiotopsinventering och rådgivning. Under åren 2011–2020 var jag även ställföreträdande distriktschef.

2005 upptäcktes almsjuka på Gotland och sedan dess och fram till min pension, har jag jämte andra arbetsuppgifter även arbetat med hur almsjukan kan bekämpas på ön. Under åren 2013–2018 hade jag rollen som projektledare för LifeELMIAS, ett Life+ Nature projekt med finansiering från EU. Huvudsyftet med projektet var att bekämpa almsjukan på Gotland. Projektet innehöll också många andra aktiviteter kopplat till både almsjuka och askskottsjuka.

Per Stjernberg arborist

Som är trädansvarig på Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning och förvaltar över 400 almar i miljöer som skyddas av kulturmiljölagen. Han kommer prata om sina erfarenheter kring förvaltning av ett almbestånd.

Jan Stenlid

Professor in Forest Pathology

ABOUT ASH AND ELM DISEASE

Presentation

Jan Stenlid’s publications (pdf)

Jan Stenlid’s CV (pdf)

Research interests:

  • Infection biology of forest pathogens including molecular mechanisms and species specificity
  • Resistance biology of conifers
  • Systematics and molecular identification of wood inhabiting fungi
  • Biodiversity, succession and interactions of fungi
  • Forest and ecosystem management
  • Population biology and population genetics of fungi 
  • Fungal genomics
  • Invasive species in forest ecosystems

Joe Stockton


Practicing arborist with 15 years experience. Tree climbing and splicing instructor. Teufelberger Tree Care ambassador and product development team member. Special interest in teaching work site safety and rope-work skills such as SRT and rigging.

I will deliver a workshop on equipment inspection, component compatibility, correct applications for climbing and rigging equipment, and an explanation of some of the terms we see on our tree care equipment, such as EN numbers, Work Load Limits, Cycles to failure.

Sponsorer

https://godselstav.se/

https://www.maskinkompaniet.se/

https://www.husqvarna.com/se/professionella-losningar/arborister/

https://bjorkhaga.se/resistenta-almar/

https://nordfarm.se/

https://makeequal.se/

https://www.lattviktsmotor.se/

https://www.multibolaget.se/

https://www.arboristbutiken.se/

https://kooperativetarboris.se/

https://www.yourvismawebsite.com/karlens-bat-och-maskin

http://wennerlingarborist.se/

https://www.kaly.se/

Arrangör

Martin Rosander – Modern Trädvård
070 528 25 91